Faktooring ja arvete finantseerimine muudab sinu äritegevuse paindlikumaks!

Ärilaenu kalkulaator – alustage ärilaenude võrdlemisega siit

Laenusumma

50 000 €

Laenuperiood

24 kuud
2289 €

Kuumakse alates

 • ProfileTaotlemine tasuta
 • NotepadTaotlus ei ole siduv
 • CoinsVõite saada pakkumise samal päeval
Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.

Faktooring ja arvete finantseerimine muudab sinu äritegevuse paindlikumaks!

Mis on faktooring ja arvete finantseerimine?

Faktooring (arvete finantseerimine) on väljastatud arvete müümine finantsettevõttele. Faktooringu käigus rahastatakse ostjatele esitatud arved, et ettevõte ei peaks pika maksetähtaja tõttu (näiteks 30 päeva) ootama vahendite laekumist ning saaks koheselt oma tulud äritegevusse suunata. Faktooringu teenust võivad kasutada nii üksikettevõtjad kui ka suuremad firmad, kellel on parasjagu vabu vahendeid vaja ning laekumisi oodata ei jõua. Faktooringut pakkuvad ettevõtted piltlikult öeldes ootavad sinu eest arvete laekumist, andes sulle müügiarvetel märgitud summa kohe kätte.

Kui arvad, et faktooringust võiks sinu ettevõttel kasu olla, siis võrdle arvete finantseerimise teenusepakkujaid siin! Faktooringu võrdlus on sinu jaoks täiesti tasuta ning ei kohusta millekski. Sortter aitab leida sinu ettevõtte jaoks parima finantsteenuse! 

Kuidas see protsess välja näeb?

 • Sinu ettevõte on osutanud teenust, vajadusel hankinud materjali või müünud toote
 • Ostjale on väljastatud kokkulepitud maksetähtajaga arve

Mis edasi?

 • Raha ei ole sinu ettevõttele veel laekunud, sest maksetähtajani on veel aega
 • Sinu ettevõtte kasv on laekumata müügiarvete tõttu aeglane, kohustuste tasumine viibib

Milline on lahendus?

 • Sinu ettevõte müüb oma laekumata müügiarveid faktooringu teenust pakkuvale firmale
 • Faktooringu käigus ostetakse ja rahastatakse sinu müügiarved, teatud tingimustel võetakse üle ka risk hilinenud või maksmata jäänud arve eest
 • Sinu ettevõte saab raha kohe kätte ja saab viivitusteta kasvu jätkata

Mis on faktooring?

Faktooringu puhul on tegemist äritehinguga kahe juriidilise isiku vahel, kus ettevõte müüb oma laekumata arved (võlanõuded) teisele (faktoor). Faktoor ostab need arved ära kokkulepitud protsendimääraga nende nominaalväärtusest. Faktooring suurendab likviidsust, lihtsustab võlanõuete haldamist ning maandab riske klientide võimaliku maksejõuetuse vastu.

Kes faktooringut pakuvad?

Faktooringu teenust pakuvad erinevad pangad ja finantsettevõtted. Faktooringu taotlusi võib saata nii ükshaaval ettevõtete poole pöördudes kui ka kasutada Sortteri laenude võrdlemise platvormi, kust saab paari minutiga pakkumised üle 20 finantsettevõttelt. Oleme kindlad, et leiad meie usaldusväärsete partnerite seast enda jaoks parima pakkumise.

Millistele ettevõtetele on faktooring mõeldud?

2017. aastal läbi viidud maksetavade uuringust selgus, et Eestis on keskmine maksetähtaeg ettevõtete vahel 22 päeva, teatud juhtudel (suured ettevõtted, riigiasutused) veelgi pikem. See tähendab, et arve laekumist tuleb oodata ligi kuu aega või rohkem.

Faktooringu teenusest saavad võita kõik ettevõtted, olenemata nende suurusest ja tegevusalast. Arvete müük võib eriti üles kerkida alustavatel ja väikestel ettevõtetel, kellel on vaba kapitali vähem.

Ka suuremad ettevõtted, kelle käibevarast olulise osa moodustavad pika maksetähtajaga müügiarved, saavad faktooringust märkimisväärset kasu.

Arvete rahastust saab teha nii ühe arve kaupa kui ka jooksvalt suuremat kogust müügiarveid finantseerides.

Faktooring kaitseb ettevõtteid ka hilinenud maksete ja ebatõenäoliselt laekuvate arvete eest. 2018. aastal Eesti ettevõtete seas läbiviidud uuringus selgus, et laekumata jäänud arvete tõttu on nad oma aastatulust pidanud keskmiselt maha kandma 1,66%. Faktooringu pakkujad ostavad tihti koos arvega ka kõik selle juurde kuuluva - maksetähtaja möödumisel meeldetuletuste saatmise ning vajadusel ka võlahalduse ja arvete maha kandmise kohustuse. Nii ei pea sinu ettevõte enam muretsema tasumata jäänud arvete pärast.

Kas ja kuidas sinu ettevõte võidaks faktooringu kasutamisest?

Faktooring on populaarne teenus nii Eestis kui ka kogu Euroopas. Eesti Panga andmetel käis Eestis 2021. aastal läbi faktooringu rohkem kui 4,6 miljardit eurot, mis on sisemajanduse kogutoodangu mahtu arvestades (umbes 34 miljardit eurot) märkimisväärne summa.

Faktooringut kasutavad edukalt nii suured kui ka väiksemad ettevõtted. Väiksematel ettevõtetel võib tihti suur osa käibevarast laekumata müügiarvete all kinni olla. Kui sellises olukorras on ettevõtjal valida ärilaenu taotlemise ning arvete müügi vahel, siis on kindlasti soodsam valida viimane.

Samuti on võimalik arvete finantseerimise käigus delegeerida kogu administratiivne töö faktooringut pakkuvale ettevõttele, kes jälgib arvete laekumist ja saadab vajadusel meeldetuletusi. Väikeettevõtja saab oma olulise ajaressursi suunata olulisematele tegevustele, mis aitavad firmal kasvada.

Faktooring on abiks ka hooajaliselt töötavatele ettevõtetele. Kui ettevõttel on vahendid pikkade maksetähtaegadega müügiarvete all kinni, siis võib raha laekuda tõenäoliselt alles siis, kui hooaeg on juba läbi ning õige aeg äritegevuse arendamiseks möödas.

Faktooring aitab tagada stabiilse rahavoo ja annab ettevõttele võimaluse kasutada vahendeid just neile sobival ajahetkel.

Arvete rahastusteenus annab võimaluse pakkuda ka paremat klienditeenindust ja saada rohkem kliente. Nii saab klientide soovil väljastada pikema maksetähtajaga arveid ilma, et ettevõtte enda finantsolukord kannataks.

Faktooringu kasutamise vajadus tasub põhjalikult läbi kaaluda, kuid selle populaarsust arvestades võib öelda, et arvete müük ja sellega kaasnevad teenustasud on ettevõtjate hinnangul pigem mõistlikud, eriti mõne teise finantsinstrumendiga võrreldes.

Miks peaks faktooringut ehk arvete müüki kasutama?

 • Raha, mille laekumist peaks tavaolukorras ootama kuu aega või kauem, saab kasutusele võtta kohe.

 • Ettevõtted saavad klientidele pakkuda pikemat makseperioodi, ilma, et nad ise sellest kannataks.

 • Taotluste esitamine käib internetis, maksete laekumise ja kontrollimise administratiivne töö jääb finantsettevõtetele.

 • Ettevõte saab oma tasu kätte loetud tundide või päevadega. 

 • Valides regressiõiguseta faktooringu on võimalik maandada krediidiriski - sel puhul lähevad kõik riskid ja tulud üle müüjalt ostjale, mis tähendab, et faktooringuettevõtted võtavad enda kanda ostja maksejõuetusriski ja kohustuse tegeleda võlahaldusega.

 • Võrreldes laenuga on faktooring ettevõttele tavaliselt soodsam, sest arvestada tuleb vaid teenustasuga. Kõige soodsama ja sobivama pakkumise leidmiseks on loodud mugav laenude võrdlemise teenus Sortter.

Kui palju faktooringu kasutamine maksab?

Arvete finantseerimisega kaasneb teenustasu, mis on tavaliselt 2-10 % arve summast.

Tihti võtab faktooringut pakkuv ettevõte arvete müügi käigus üle ka krediidiriski, mis tähendab seda, et hilinenud maksete, meeldetuletuste ja maksehäiretega tegeleb samuti finantsettevõte ise. Seda nimetatakse krediidikindlustuseks, mille saab tellida kas lisatasu eest või mõnel juhul on see juba hinnas arvestatud. 

Faktooringuga on võimalik korraga finantseerida nii ühte kui ka mitut arvet, täpselt nii, nagu sinu ettevõte vajab!

Tasub arvestada, et faktooringu teenuse järjepideval kasutamisel võivad olla tasud madalamad kui eelmainitud 2-10%. Mida rohkem arveid müüd, seda soodsamaks muutub reeglina teenustasu.

Samuti sõltub teenustasu sellest, kui pikad on müüdavate arvete maksetähtajad. Mida lühemad on tähtajad, seda väiksem on ka arvete finantseerimise eest makstav teenustasu.

Enne faktooringu teenuse tellimist tuleks kindlasti võrrelda erinevaid pakkumisi, sest sõltuvalt finantsettevõttest võivad olla tingimused ja teenustasud erinevad. Parima faktooringu pakkumise aitab leida laenu võrdlusteenust pakkuv Sortter.

Kui palju faktooringu kasutamine maksab?

Sortter on Soomest alguse saanud ning üle Skandinaavia levinud teenus, mis pakub võimalust võrrelda laenupakkumisi kiiresti ja turvaliselt.

Esita taotlus vaid mõne minutiga, vastus tuleb kohe ning saadki hakata endale sobivamat pakkumist valima.

Miks kasutada Sortterit?

Inimesed võrdlevad erinevad hindu ja pakkumisi igapäevaselt, seda nii manuaalselt kui ka erinevate tööriistade abiga. Ükskõik kas eraisiku või ettevõtja rollis, soovime alati saada parimat pakkumist ning mitte tasuda toote või teenuse eest rohkem, kui see tegelikult väärt on.

Faktooringu puhul on tihti tegemist suuremate summadega, seega mõjutab teenusepakkuja koefitsent otseselt ettevõtte rahalist seisu. Sortter annab võimaluse turvaliselt ja ilma lisatasuta võrrelda kümnete finantsettevõtete pakkumisi ning valida enda tingimustele ja vajadustele vastav pakkumine.

Sortteri pakkumised on läbipaistvad - ei mingeid varjatud tasusid ega väikeses kirjas lisatingimusi. Kuvame pakkumise sulle täpselt sellisena, nagu see on. Klientide rahulolu on meie jaoks prioriteet!

Laenude võrdlemise teenus on sinu jaoks täiesti tasuta! Tasu pakkumise esitamise eest küsime finantsettevõtetelt, kes konkureerivad omavahel selle nimel, et teha parim pakkumine ja sõlmida uusi kliendilepinguid.

Sortteri laenuvõrdluse kasutamine ja taotluse täitmine ei kohusta sind veel millekski!

Kui sa ei leia endale sobivat pakkumist või mõtled ümber, siis ei järgne mingeid sanktsioone.

 Kuidas see protsess käib?

 • Täida taotlus Sortteri kodulehel. Selleks on vaja sisestada eeldatav summa, millises väärtuses arveid soovid müüa. Summat saab ka hiljem muuta.
 • Sinu taotlus saadetakse korraga pankadesse ja usaldusväärsetele finantsettevõtetele.
 • Võrdle pakkumisi ja vali endale sobivaim.
 • Kui leping on sõlmitud, laekub raha sinu ettevõtte arvele sõltuvalt tingimustest kas kohe või mõne päeva jooksul.

Kogu protsess võtab aega vaid loetud minutid ning see on täiesti tasuta!

Lepingu sõlmimine ja raha välja võtmine toimub kõik mugavalt läbi Sortter platvormi.

Pea meeles!

Pakkumiste võtmine ei kohusta sind ühtegi pakkumist aktsepteerima. Sortter on abiks, et leida sinu ettevõtte vajadustele sobivaim faktooringu teenuse pakkuja!

Korduma kippuvad küsimused

 • Sortteri laenude võrdlemise platvorm asub krüpteeritud keskkonnas ja vastab kõrgematele andmekaitse standarditele, mis tagavad selle, et sinu andmed on alati kaitstud.

 • Kõik kliendid ja ettevõtted on erinevad, seepärast ongi laenupakkumiste aluseks taotlus, mis sisaldab finantseerimisettevõtte jaoks olulist infot (laenusumma, periood, laenu eesmärk jne). Ühe kliendi jaoks odavaim pakkumine ei pruugi olla odavaim teise jaoks. Seepärast ongi oluline enne igat laenuotsust võtta pakkumised võimalikult paljudelt erinevatelt ettevõtetelt. Seda saab lihtsasti teha Sortteri abiga, kes säästab sinu aega ja viib sinu taotluse ise erinevate pakkujateni, et saada parim diil.

Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.