SVEA – finantseerimis- ja makselahendused

SVEA on finantsettevõte, mis tegeleb peamiselt erinevate finantseerimislahenduste pakkumisega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Ärilaenu kalkulaator – alustage ärilaenude võrdlemisega siit

Laenusumma

50 000 €

Laenuperiood

24 kuud
2289 €

Kuumakse alates

 • ProfileTaotlemine tasuta
 • NotepadTaotlus ei ole siduv
 • CoinsVõite saada pakkumise samal päeval
Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.

SVEA on finantsettevõte, mis tegeleb peamiselt erinevate finantseerimislahenduste pakkumisega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. SVEA lai tooteportfell on abiks äriklientidele, kes soovivad oma ettevõtet kasvatada, kuid kellel pole selleks hetkel piisavalt vabu käibevahendeid.

SVEA kuulub Põhjamaade finantskonterni Svea Bank AB, mis asutati 1981. aastal ehk juba üle 40 aasta tagasi Rootsis ning on selle aja jooksul laienenud rohkem kui 20 riiki. Eestis tegutseb SVEA alates 2005. aastast ja siinsesse meeskonda kuulub 18 inimest.

SVEA on tänu oma pikale kogemusele finantsvaldkonnas mõistnud, et ühesugused lahendused ei sobi kõigile ning seetõttu keskendub personaalsete lahenduste leidmisele, et aidata täita ettevõtte ambitsioone või parandada likviidsust ja tagada kindlustunne.

Kuidas saada ärilaenu

Täida taotlus internetis

Täida taotlus internetis

Võrdle laene

Võrdle laene

Vali endale kõige sobivam laen

Vali endale kõige sobivam laen

Raha laekub sinu kontole

Raha laekub sinu kontole

SVEA Faktooring

SVEA pakub vähemalt kuus kuud tegutsenud ettevõtetele nii traditsioonilist faktooringu teenust kui ka ekspordifaktooringut.

Ekspordifaktooring on mõeldud ettevõtetele, kellel on pidev ekspordikäive Euroopa piires ja palju arveid, millega ei soovita ise tegeleda. SVEAl on tänu oma pikaajalisele kogemusele ja laiale partnerite võrgustikule suurepärane ülevaade eksportturgudel toimuvast, sealhulgas kõikidest vajalikest seadustest ning nõuetest.

Faktooringu osutamiseks sõlmitakse vähemalt aastane leping, millega kaasnevad ettevõttele täiendavad kulud, näiteks lepingu aastatasu, intress, arvete käsitlemistasu, tagatiskonto tasu ja limiiditasu.

SVEA finantseerib arveid, mille maksetähtaeg on kuni 90 päeva tingimusel, et kaup on kliendile üle antud või teenus osutatud.

SVEA ei sea faktooringu kasutamisele piirmäärasid, ehk siis faktooringusse sobivad kõik arved, olenemata nende summast või kogusest.

90% arve summast maksab SVEA ettevõttele välja kohe pärast arve laekumist. Pärast maksetähtaja lõppu tasub SVEA ettevõttele ülejäänud osa, millest on maha võetud faktooringuga seotud tasud.

Mis on faktooring?

Faktooring on teenus äriklientidele, mille käigus rahastatakse klientidele väljastatud müügiarved finantsettevõtte poolt, et kiirendada rahavoogusid. Tihti on ettevõtete maksetähtajad 14-30 päeva, vahel ka 60-90 päeva, mis tähendab, et müüdud kauba või osutatud teenuse eest peab ettevõte tasu ootama nädalaid või isegi kuid. See paneb väikese ja keskmise suurusega ettevõtted keerulisse olukorda. Kui ettevõtte igapäevase tegevuse sujuvamaks toimimiseks, tellimuste täitmiseks või palkade maksmiseks on vaja ressursse kasutada varem, siis on mõistlik kasutada faktooringu teenust.

Faktooringu kasutamine on Eesti ettevõtete seas muutumas järjest populaarsemaks. Kuna paindlikud tingimused ja kiired lahendused on olulised eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, siis otsitakse järjest enam alternatiive pankadele, mistõttu kasvab ka teenusepakkujate arv ja paranevad tingimused.

Kellele on faktooring mõeldud?

Faktooringu kasutamist tasuks kaaluda, kui:

 • Ettevõtte klientideks on enamasti teised juriidilised isikud
 • Ettevõttel on pidev vajadus käibekapitali ja likviidsuse järele
 • Müügiarvete hulk on suur
 • Kliendid soovivad pikemaid maksetähtaegu
 • Ettevõte ei soovi ise tegeleda arvete haldamisega
 • Ettevõte soovib maandada krediidiriski

Faktooringul on mitmeid liike ja seda saab kasutada erinevatel otstarvetel.

Avatud faktooringu puhul on klient teadlik, et müüja faktooringu teenust kasutab, varjatud faktooringu puhul sellest klient teada ei saa.

Regressiga faktooring on selline, mille puhul jääb krediidirisk müüjale. Kui klient jätab arve tasumata, siis võib faktooringut pakkuv finantsettevõte makstud summa tagasi nõuda.

Regressiõiguseta faktooringu puhul antakse kõik riskid, sealhulgas krediidirisk üle müüjalt ostjale. See tähendab, et faktooringut pakkuv ettevõte tegeleb kliendi maksejõuetuse korral võlahaldusega ise.

Ekspordifaktooringuks nimetatakse tehingut, kus müüja ekspordib toodet või teenust välismaale ning müüb need arved edasi faktooringuettevõttele, et saada raha arvete eest kohe kätte maksetähtaega ootamata.

Kuidas faktooring toimib?

Tavapärane faktooring toimib nii:

 • Ettevõte müüb kaupu või teenuseid ning vormistab selle kohta arve
 • Arve saadetakse nii kliendile kui ka faktooringut pakkuvale ettevõttele
 • Faktooringuettevõte maksab kuni 90% arve summast ettevõttele kohe välja, et ettevõte saaks raha kohe kasutusse võtta
 • Kui maksetähtaeg saabub ja klient arve tasub, saab ettevõte ülejäänud arve summa, millest arvestatakse maha faktooringu tasud
 • Kui klient arvet tähtajaks ei tasu, siis regressiõiguseta faktooringu puhul tegeleb faktooringuettevõtte võlahaldusega ise

Millised on faktooringu kasutamise eelised?

 • Ettevõttel on tagatud järjepidev likviidsus
 • Ettevõttel on võimalik pakkuda klientidele pikemaid maksetähtaegu, mis võib olla oluliseks konkurentsieeliseks
 • Kliendi makseraskuste ja võlahaldusega tegeleb faktooringut pakkuv ettevõte
 • Faktooring sobib enamustele ettevõtetele, kaasa arvatud ehitussektoris tegutsevatele ettevõtetele
 • Puuduvad arvete miinimum ja maksimum piirmäärad
 • Olemasolevad kohustused (laenud) või tagatise puudumine ei ole takistuseks
 • Ettevõttel on võimalik kiirendada makseid hankijatele, et saada soodustusi

Millised kulud faktooringu teenusega kaasnevad?

Faktooringulepinguga kaasneb aastatasu, intress, arvete käsitlemistasu, tagatiskonto tasu ja limiiditasu. Nende tasude suurus sõltub ettevõtte ja tema klientide riskiprofiilist, seega on kaasnevad kulud iga ettevõtte puhul erinevad.

SVEA teised teenused

SVEA tooteportfellis on erinevaid finantsteenuseid, mida väikese ja keskmise suurusega ettevõtted oma tegevuses enim vajavad.

SVEA pühendub igale kliendile, et pakkuda võimalikult personaalset ja paindlikku teenust ausalt ja läbipaistvalt, seega saab iga klient enne lepingu sõlmimist täpse ülevaate kõikidest kuludest.

Arvete ost

Arvete ost on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma raha kliendile müüdud kauba või osutatud teenuse eest kohe kätte saada ilma maksetähtaega ootamata. Erinevalt faktooringust, kus rahastatakse kõik arveid, saab arvete ostu teenusega müüa ka üksikuid (tavaliselt suuremas summas) arveid vastavalt ettevõtte vajadustele.

Arvete ostu tingimused:

 • Võimalik on müüa nii üksikuid suuremas summas arveid kui ka kogu arveportfell kuni 120 päevase maksetähtajaga
 • Müügiarvete summal ei ole minimaalseid ega maksimaalseid piiranguid
 • SVEA maksab kuni 100% arve summast välja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, millest arvatakse maha lepingus määratud teenustasud
 • SVEA võtab üle krediidiriski, et ettevõtjad ei peaks muretsema kas ja millal arved tasutakse
 • Teenuse hind kujuneb lepingu aastatasust, arvete käitlemistasust, komisjonitasust ja tagatiskonto tasust

Lisaks nõustab SVEA ettevõtteid, kes vajavad abi klientidele krediidiriskist tulenevalt sobivate maksetingimuste määramisega ning annab soovitusi dokumentatsiooni paremaks haldamiseks, et ettevõte saaks tegeleda oma põhitegevusega ja äri kasvatada.

SVEA pakub arvete ostu teenust ka neile ettevõtetele, kes soovivad siseneda välisturgudele võttes välismaistele ostjatele müümisega seotud krediidiriski enda kanda. SVEA abiga on eksportturgudele sisenemine turvaline. Kuna SVEA esindused on enam kui 20 Euroopa riigis, on ettevõttel laialdased teadmised erinevatest turgudest, mis võimaldab olla klientidele abiks erinevate riskide hindamisel.

Järelmaks

SVEA järelmaks on suurepärane võimalus pakkuda klientidele paindlikkust samal ajal suurendades oma müügikäivet ilma lisakuludeta. Järelmaksu pakkudes on ettevõttel võimalus müüa oma tooteid ja teenuseid ka neile, kes neid kohe täissummas välja osta ei suudaks.

36% eestlastest on e-poest valmis kaupa ostma järelmaksuga, seega annab järelmaksu võimaluse pakkumine ettevõttele arvestatava eelise.

Järelmaksu kasutades maksab SVEA ettevõttele raha hiljemalt järgmisel tööpäeval välja ning jätab dokumentatsiooni ja toimingud enda kanda.

Ostukonto

SVEA pakub Eestis täiesti ainulaadset makselahendust ettevõtetele, kelle müük toimib läbi e-poe. Ostukonto võimaldab kliendil teha ostuprotsess kiiresti, mugavalt ja turvaliselt ning tasuda kauba eest pärast selle kättesaamist.

Tarbijate jaoks on see võimalus eriti ahvatlev, sest ligi 63% eestlastest on tunnistanud, et nemad oleks valmis kasutama lahendust, kus enne saadetakse kaup ja alles pärast toimub selle eest tasumine.

Ostukonto ei sõltu pankadest, seega saab seda lahendust kasutada ka siis, kui pangarakendused ei tööta, krediitkaarti pole käepärast või kontol ei ole vabu vahendeid.

SVEA ostukonto peamised eelised kliendi jaoks on see, et ta saab kauba eest tasuda osade kaupa ning kauba lihtsasti tagastada, kui see talle ei sobi. Erinevalt järelmaksust tasub ostukontot kasutades ostja intressi ainult kasutatud krediidilimiidilt ning teeb tagasimakseid endale sobival ajal ja summas.

Müüjal on võimalik ostukonto abiga suurendada oma käivet ning saada oma raha kauba eest kohe kätte, isegi kui klient valib tasuda kauba eest osade kaupa. Ostukonto on suurepärane lahendus e-kauplejatele, sest see suurendab püsiklientide arvu ja lojaalsust, sest ostukonto sõlmitakse vaid konkreetse e-poe põhiselt. Lisaks on SVEA ostukonto teenus ettevõttele tasuta ja riskivaba.

Liising

Pikaajalise rendi ehk liisingu abil on võimalik hajutada suuremad väljaminekuid, mida kasutatakse näiteks sõiduki või seadmete soetamiseks. Liisinguperioodi lõpus ostetakse sõiduk või seade eelnevalt kokkulepitud jääkväärtusega välja.

SVEA liisingu tingimused:

 • Liisingusumma kuni 20 000 eurot
 • Tagasimakseperiood 3-72 kuud
 • Intress 5,9-8,9% liisingujäägilt
 • Sissemakse miinimum 10%
 • Lepingutasu 150-350 eurot
 • Lepingu haldustasu 8,9 eurot kuus
 • Vajalik sõlmida kaskokindlustus
 • Auto on liisinguperioodi lõpuni registreeritud SVEA nimele

SVEA liising on mõeldud juriidilistele isikutele, kel on:

 • Eraisikust käendaja olemasolu
 • Aktiivne majandustegevus minimaalselt 12 kuud
 • Esitatud kõik nõutud deklaratsioonid
 • Puuduvad maksuvõlad ja -häired

Inkasso

Paratamatult käib ettevõtlusega kaasas risk, et klient ei tasu arvet ning jääb võlgu. SVEA pakub ettevõtetele inkassoteenust ja aitab tegeleda võlgade sissenõudmisega nii kodumaistelt kui ka välismaistelt klientidelt, et ettevõte saaks oma raha tagasi ilma, et kliendisuhted kannataks. Inkassoteenuse delegeerimine kolmandale isikule annab võimaluse ettevõtjal jätkata stressivabalt oma põhitegevusega.

Inkassomenetlusega alustamiseks on vajalik esitada kirjalikud alusdokumendid, näiteks tellimus- ja või pakkumuskirjad, ostu-müügiarved, üleandmise ja vastuvõtmise aktid, e-kirja või kirjalikud kokkulepped.

SVEA saab tänu oma professionaalsele kontaktide võrgustikule aidata ka pikaajaliste ja lootusetuna näivate nõuete sissenõudmisega nii Eestis kui pea sajas välisriigis. Ettevõttele määratakse personaalne haldur, kes hoolitseb asjatundlikult kõigi võlanõuete eest rakendades nii vabatahtlikke makseid kui ka vajadusel sundarestimist.

Enne otsuse tegemist võrdle pakkumisi

Kui sulle tundub, et SVEA pakutavatest teenustest mõni võiks sinu ettevõttele sobida, siis uuri kindlasti erinevaid pakkumisi.

Sortter on välja töötanud tasuta võrdlusplatvormi, kust saad kiiresti ja turvaliselt finantsteenuse pakkumised nii SVEAlt kui ka teistelt usaldusväärsetelt pakkujatelt.

Võrdle pakutavaid ärilaene

Klienditeenindus

SVEA Eesti kontor asub Tallinnas, aadressil Hallivanamehe 4 ning on avatud esmaspäevast reedeni kell 8-17.

Ühendust saab võtta ka telefoni teel 679 9423 või emaili teel myyk@svea.ee.

Korduma kippuvad küsimused SVEA faktooringu kohta

 • Faktooringu abiga on võimalik ettevõttel hoida oma likviidsust ja arendada äri, sest raha ei seisa arvete all kinni, vaid makstakse faktooringut pakkuva ettevõtte poolt kohe 90% ulatuses välja. Faktooringust saavad enim kasu ettevõtted, kelle klientideks on teised juriidilised isikud ning kelle müügiarvete hulk on suur.

 • SVEA ei kehtesta arvetele miinimum ega maksimum summasid, samuti ei sea piiranguid sellele, mitu arvet faktoorimiseks esitada võib.

 • SVEA võtab enda peale ka võlahalduse juhul, kui mõni klient jääb arvete tasumisega hätta või läheb pankrotti. Vajadusel aitab SVEA inkassoteenusega, et nõuda kliendilt võlgnevused sisse.

 • Faktooringu leping sõlmitakse vähemalt aastaks, mille jooksul toimub järjepidevalt kõikide arvete faktoorimine. Arvete ostu puhul saab ettevõte ise valida, millist arvet ja millal ta müüa soovib, sest seda teenust kasutatakse üksikute suuremate arvete puhul.

 • Faktooringulepinguga kaasneb aastatasu, intress, arvete käsitlemistasu, tagatiskonto tasu ja limiiditasu.

Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga!

Laenuperiood võib olla 1 kuni 60+ kuud. Näide: Kui laenusumma on 10 000 €, intressimäär 7%, tagastamise tähtaeg 12 kuud ja tasu 0 €, igakuine osamakse 865,27 €, tagastatav summa 10383,24 € ning krediidi kulukuse määr on 7,23% aastas.